Va a descargar el fichero ' - ' del grupo Spieghel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custe va Vranckrijck, Spaignen en t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerte begrepe, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt jij ee verga

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: