Va a descargar los ficheros del grupo Spieghel der Zeevaerdt, vande navigatie der Westersche Zee, Innehoudende alle de Custe va Vranckrijck, Spaignen en t'principaelste deel van Engelandt, in diversche Zee Caerte begrepe, met den gebruijcke van dien, nu met grooter naersticheijt jij ee verga en formato PDF (Versión Imprimible)

Seleccione para descargar: